Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Civilporcesa aktuālie problēmjautājumi

10.12.2017

2017. gada 8. decembrī norisinājās starptautiskā konference „Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi”, ko organizēja Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Zvērināta advokāte Inga Kačevska konferencē uzstājās ar priekšlasījumu „Briseles I bis regula un prasības nodrošinājums šķīrējtiesas procesā”. Šajā priekšlasījumā tika analizēta Latvijas tiesu prakse, nodrošinot prasības pirms pieteikumu sniegšanas ārvalsts šķīrējtiesās un tika konstatēts, ka lielākoties juristi nav informēti par Briseles I bis regulas piemērošanu šādos gadījumos, un arī nacionālā regulējuma neatbilstība, izskatot šādas lietas.

Starptautiskā Sporta tiesību konference

30.10.2017

Mūsu biroja partnere Dr. Inga Kačevska piedalījās pirmajā Sporta tiesību konferencē, ko š.g. 26. oktobrī organizēja Asser Institūts Hāgā. Minētajā konferencē tika apskatīti daudz aktuāli sporta tiesību jautājumi par antidopingu, FIFA transfēriem, darba tiesības sportā un sporta strīdu risināšana šķīrējtiesā. Šī ir jauna, bet ļoti dinamiska tiesību nozare ar kuru saskaras arī mūsu birojs.

GIAC Arbitrāžas dienas

03.10.2017

2017. gada 2. oktobrī mūsu partnere Inga Kačevska piedalījās un moderēja sekciju GIAC Arbitrāžas dienās Tbilisi, Gruzijā. Konferencē tika diskutēti aktuālie jautājumi starptautiskajā arbitrāžā, piemēram, par kvalitāti šķīrējtiesas procesā, par konkurence starp šķīrējtiesu un tiesu, kā arī par tiesas palīdzību šķīrējtiesas procesā. GIAC ir Gruzijas Starptautiskais arbitrāžas centrs, kas ir pirmā starptautiskā šķīrējtiesa Gruzijā un šobrīd iekaro savu vietu starptautisko šķīrējtiesas institūcija vidū.

EEDRF 2017

23.09.2017

Šogad Minskā atkārtoti notika Austrumeiropas Strīdu izšķiršanas forums. Forumu ietvaros 2017. gada 21. septembrī notika seminārs par Stokholmas šķīrējtiesas institūta jauno reglamentu, kā arī kolokvijs par jauniem pierādījumu savākšanas noteikumiem starptautiskajā arbitrāža, tā saucamajiem „Prāgas noteikumiem”. Savukārt 22.septembrī norisinājās pats forums, kas pulcēja vairāk kā 200 klausītāju, arī pārstāvjus no mūsu biroja. Forumā tika apskatīti jautājumi par pierādījumiem gan starptautiskā arbitrāžā, gan tiesāšanās procesā. Inga Kačevska ir šī foruma organizācijas komitejā, tādējādi arī ir devusi savu pienesumu tik veiksmīga pasākuma organizēšanā.

Jauns pētījums par patērētāju tiesībām

12.06.2017

Mūsu advokātu birojs sadarbībā ar Dr. iur cand. Aleksandru Filleru un pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma ir veikuši apjomīgu pētījumu par patērētāju un marketinga tiesībām Latvijā.
Lasīt vairāk »

Meistarklase par ICC šķīrējtiesas reglamentu

01.06.2017

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs sponsorēja Starptautiskās Tirdzniecības kameras šķīrējtiesas meistarklasi Rīgā 2017.gada 1.jūnijā, kurā piedalījās vairāk kā 30 juristi no Latvijas, Lietuvas, ASV, Baltkrievijas u.c. valstīm.
Lasīt vairāk »

Meistarklase par jauno ICC Šķīrējtiesas reglamentu

24.05.2017

2017.gada 1.jūnijā no plkst. 10:00-12:00 Rīgā Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs sadarbībā ar Starptautisko Tirdzniecības kameras (ICC) starptautisko šķīrējtiesu organizē meistarklasi par jauno reglamentu.
Lasīt vairāk »

Parīzes arbitrāžas dienas

27.04.2017

Dr. Inga Kačevska tika uzaicināta piedalīties Starptautiskās Tirdzniecības kameras (ICC) pirmajā Centrālās un Austrumeiropas Arbitrāžas grupas tikšanās reizē, kas norisinājās Parīzes arbitrāžas dienu laikā 2017.gada 26.aprīlī. Minētā grupa ir speciāli izveidota un sastāv no īpaši atlasītiem un uzaicinātiem šķīrējtiesas speciālistiem, kas ir atpazīstami reģionā. Tikšanos atklāja Alexis Mourre, IVV Starptautiskās šķīrējtiesas prezidents, bet vēlāk tika diskutēts par ICC lomu strīdu izšķiršanā un arbitru iecelšanā Centrālajā un Austrumeiropā. Minētā grupa tiksies vienreiz gadā, lai apmainītos ar pieredzi un kontaktiem.

Noris Vīnes komercarbitrāžas tiesu izspēle

17.04.2017

Kā katru gadu mūsu biroja advokāte Inga Kačevska piedalās Vīnes Vis komercarbitrāžas tiesu izspēlē, kur šogad viņa tiesāja vairākas komandas izslēgšanas spēlēs. Tāpat viņa apmeklēja ICC (Starptautiskās tirdzniecības kameras) Starptautiskās šķīrējtiesas organizētu semināru par jauno reglamentu, kas paredz paātrinātu šķīrējtiesas procesu. Proti, 2017.gada 1.martā stājās spēkā jaunais ICC Starptautiskais šķīrējtiesas reglaments, kurā, kā viens no daudzajiem jauninājumiem, ir arī minētais paātrinātais process, kas tiek automātiski piemērots prasībām, kas ir līdz 2 miljoniem USD un kas izriet no šķīrējtiesas līgumiem, kas noslēgti pēc 2017.gada 1.marta.

Jauns izdevums par šķīrētjiesu Latvijā

13.02.2017

Ir iznācis otrais papildinātais Pasaules Šķīrējtiesas Ziņotājs (World Arbitration Reporter), kurā arī publicēta nodaļa par arbitrāžu Latvijā, kuru kopīgi ir sarakstījušas Gaļina Žukova un Inga Kačevska. Skatīt sadaļu „Publikācijas”.

Mūsu biroja partnere- asociētā profesore!

31.01.2017

2016.gada nogalē Dr. iur Inga Kačevska tika ievēlēta Latvijas Universitātē par asociēto profesori starptautiskajās tiesībās.Lai veicas šajā jaunajā amatā!

Viļņas Arbitrāžas diena

7.10.2016

2016. gada 7. oktobrī Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas biroja pārstāvji piedalījās ikgadējās Viļņas arbitrāžas dienā. Uz šo pasākumu tika uzaicināti pasaulē atpazīstami šķīrējtiesu speciālisti, kuru uzrunas raisīja plašas diskusijas par šī brīža aktuālajām tēmām – trešo pušu iesaistīšanos šķīrējtiesas procesā, šķīrējtiesas izmaksām un pārstāvju ētiku.

Austrumeiropas Strīdu izšķiršanas forums

24.09.2016

Mūsu birojs pārstāvji piedalījās Austrumeiropas strīdu risināšanas forumā, kas norisinājās Minskā, Baltkrievijā 2016. gada 23.septembrī. Forums veltīts gan starptautiskam šķīrējtiesas, gan tiesāšanās procesam, un tajā piedalījās atpazīti speciālisti no visas pasaules. Biroja partnere Inga Kačevska uzstājās ar referātu par paralēlajiem tiesvedības procesiem Eiropas Savienībā un trešajās valstīs.

Atklātība investīciju strīdos

06.09.2016

Turpinot jau iesāktos pētījumus, biroja partnere Dr. iur Kačevska žurnālā „Jurista Vārds” ir publicējusi rakstu „Būt vai nebūt atklātībai ieguldījumu šķīrējtiesu procesos”. Rakstā tiek pētīts, kāds ir šī brīža konfidencialitātes tvērums ICSID un UNCITRAL sistēmās, kā arī tiek diskutēts, vai ir nepieciešams pilnīgs atklātības princips investīciju strīdos. Žurnāls iznāca 2016.gada 6.septembrī un pilnībā ir veltīts gada svarīgākajam tieslietu forumam Latvijā- ESIL 12. konferencei.

Sporta tiesības: jaunas publikācijas "Jurista Vārds"

16.08.2016

2016.gada 16.augusta žurnāls "Jurista Vārds" ir veltīts sporta tiesībām.
Lasīt vairāk »

Max Planck pētījums

13.06.2016

2016. gada 13. jūnijā mūsu biroja advokāte Inga Kačevska apmeklēja ES Komisijas zinātnisko konferenci Maks Planka Institūtā Luksemburgā. Dr. Kačevska ir nacionālais pētnieks, kas piedalās Eiropas zinātnisko institūciju un ekspertu konsorcija projektā, ko vada Maks Plank Institūts. Projekta ietvaros tiek noskaidroti ES dalībvalstu procesuālo tiesību un prakses efektivitāte sprieduma brīvas aprites un patērētāju procesuālo tiesību jomās. Konferences galvenais mērķis bija analizēt un salīdzināt nacionālos ziņojumus, lai tālāk veidotu vienotu pētījumu.
Lasīt vairāk »

DIS Baltijas Arbitrāžas dienas

03.06.2016

Jau piekto gadu pēc kārtas Latvijā notiek DIS Baltijas arbitrāžas dienas. Šī gada konferences vadmotīvs: „Attiecības starp valsts tiesām un šķīrējtiesu”. Dr. I.Kačevska piedalījās otrās dienas sesijā un klātesošiem sniedza ieskatu par tiesu un šķīrējtiesu mijiedarbību Latvijā.

Prasmju seminārs THEMIS dalībniekiem

30.05.2016

Jau otro gadu advokāte I.Kačevska tiek uzaicināta dalīties pieredzē par uzstāšanās prasmēm ar jaunajiem tiesnešiem, kas piedalās starptautiskajās tiesnešu izspēlēs THEMIS. 2016. gada 20. maija kursā tika sniegts ieskats par to, kā strukturēt savu runu, kā izvēlēties labākos argumentus un kā pārliecināt auditoriju. I.Kačevska jau iepriekš ir piedalījusies THEMIS žūrijā, tādējādi šo sacensību formāts viņai nav svešs.
Lasīt vairāk »

Max Planck Institūta pētījums

06.05.2016

Eiropas pētnieku institūciju konsorcijs un Luksemburgas Max Planck Institūta Starptautisko, Eiropas un procesuālo tiesību nodaļa, izpildot Eiropas komisijas pasūtījumu, ir nolīdzis Ingu Kačevsku, lai veiktu pētījumus par nacionālo procesuālo tiesību un prakses ietekmi uz brīvu spriedumu kustību un par patērētāju procesuālo aizsardzību Latvijā. Eiropas komisija ir iecerējusi saņemt analīzi par to, vai un kādi ir šķēršļi pastāv, piemērojot tiesu uzticēšanās principu, kā arī veikt izpēti par patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā.
Lasīt vairāk »

Karaliskā Arbitru institūta konference Stambulā

1.05.2016

2016. gada 29. aprīlī Stambulā risinājās gadskārtējā Karaliskā arbitru institūta Eiropas nodaļas konference. Šī gada konferencē tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar alternatīvo strīdu risināšanu un bēgļiem Eiropā. Mūsu biroju konferencē pārstāvēja advokāte I.Kačevska, kas piedalījās arī Eiropas nodaļas valdes sēdē un kopsapulcē.
Lasīt vairāk »

Inga Kačevska- labākais arbitrāžas eksperts Latvijā

05.03.2016

Izdevums Who’Who Arbitration ir nominējis Ingu Kačevsku par vienīgo un labāko šķīrējtiesas ekspertu Latvijā. Minētais izdevums pats veic izpēti un publicē labākos ekspertus katru gadu. Inga Kačevska šajā ekspertu listē ir jau no 2010. gada.

Karaliskā Arbitru institūta mācības Rīgā

25.02.2016

Rīgā norisinājās Karaliskā arbitru institūta Eiropas nodaļas mācības „Ievads starptautiskajās arbitrāžas tiesībās”, kas sapulcēja juristus, tostarp, no Krievijas. Apmācības vadīja biroja partnere Inga Kačevska un kolēģe no Turcijas Bennāra Balkaya (Juridiskais birojs BennArb). Ja mācību dalībnieki sekmīgi izpilda mājas darbu viņi iegūst titulu „fellow”, kas savukārt dod iespēju kļūt arī par Karaliskā arbitru institūta biedru

Seminārs Rīgas apgabaltiesā

19.02.2016

Biroja partnere Inga Kačevska un jurists Mārtiņš Dambergs Rīgas apgabaltiesā novadīja semināru tiesnešiem un tiesu palīgiem par Eiropas starptautisko civilprocesu. Seminārā tika apskatīta Briseles Ibis regulas un Romas I un Romas II piemērošanas aktualitātes. Kopīgi tika risināti arī kāzusi.
Lasīt vairāk »

Jauna publikācija par Eiropas konvenciju

01.06.2015

2015. gada maijā Varšavā, Polijā tika prezentēta jauns zinātnisko rakstu krājums „Komerciālās un investīciju šķīrējtiesas izaicinājumi un nākotne” („The Challenges and The Future of Commercial and Investment Arbitration”), kas veltīts poļu profesoram Jerzy Rajski. Minētajā krājumā ir publicēts arī Dr. Kačevskas raksts „Eiropas konvencijas par starptautisko komercšķīrējtiesu renesanse,” kurā tiek diskutēts par konvencijas aktualitāti šo dienas praksē. Grāmatu izdeva Lewiatan Šķīrējtiesa.

Rekomendācijas par ES tiesību katu piemērošanu pārrobežu civillietās

09.06.2015

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs ir pabeidzis darbu pie Rekomendācijām un vadlīnijām „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana”.
Lasīt vairāk »

Pētījums par EST tiesu praksi civiltiesību jomā

09.06.2015

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs kopā ar pieciem izciliem pētniekiem – Dr. iur Ingu Kačevsku, dr.iur Baibu Rudevsku, Dr iur Arni Buku, Mārtiņu Dambergu un Aleksandru Filleru un sadarbībā ar Latvijas Tieslietu ministriju un Eiropas komisiju ir izstrādājis Pētījumu par Eiropas Savienības tiesu un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm.
Lasīt vairāk »

Gatavošanās tiesnešu izspēlēm THEMIS

08.06.2015

Dr. Inga Kačevska palīdz sagatavoties Latvijas tiesnešu komandai, kas piedalīsies Eiropas Tiesnešu apmācības tīkla organizētajā izspēlē „Themis”. Latvijas tiesnešu komanda pirmo reizi piedalīsies šajās sacensībās, tādējādi ir svarīga arī mūsu biroja advokātes pieredze, kas 2012.gada ir tiesājusi šo izspēļu pusfinālā, kas norisinājās Bukarestē, Rumānijā. Šoreiz viņa dalījās pieredzē par to kā veidot labu prezentāciju un sniedza dažu vērtīgus padomus jaunajiem Latvijas tiesnešiem.

Ikgadējā Vis komercarbitrāžas tiesu izspēle Vīnē, Austrijā

10.05.2015

Gan Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mājas lapā, gan Jurista Vārdā ir publicēts neliels atskats par fakultātes starptautiskās komercarbitrāžas izspēles komandas darbu pēdējā pusgada laikā.
Lasīt vairāk »

LU 73.konference

13.01.2015

Zvērināta advokāte Inga Kačevska piedalījās ikgadējā Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē. Šogad Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra izvēlējās visu sekciju darbu veltīt Ukrainas tematikai. Tā starptautisko privāttiesību sekcijā, kuras darbu vadīja docente Kačevska, apskatīja jautājumus par Ukrainas privāttiesību harmonizāciju, Krimas tiesu nolēmumu civillietās atzīšanu un izpildi Latvijā u.c. Pati Kačevska sniedza priekšlasījumu par Eiropas konvencijas par starptautisko komercšķīrējtiesu „atdzimšanu”: Ukrainas un Latvijas pieredzi.

Raksts par šķīrējtiesnešu sarakstiem

11.11.2014

Biroja partnere Inga Kačevska piedalījās 5. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi,” kas veltīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 95. gadadienai un kas norisinājās no 2014. gada 10. līdz 11. novembrim. Konferencē advokāte uzstājās ar priekšlasījumu „Šķīrējtiesneša iecelšana no saraksta – juridiskās kultūras krustceles?”. Raksts ar tādu pašu nosaukumu ir publicēts konferences rakstu krājumā.

Kačevska vada semināru Allen&Overy Londonas birojā

31.10.2014

Karaliskais arbitru institūts uzaicināja advokāti Ingu Kačevsku novadīt prezentāciju prasmju semināru jaunajiem juristiem no Apvienotās Karalistes, Honkongas, Arābu Emirātiem un citām valstīm. Seminārs notika Allen & Overy advokātu birojā Londonā 2014. gada 31. oktobrī. Pēc semināra advokāte tika uzaicināta uz pieņemšanu pie Lorda Goldšmita Lordu Palātā.

Dr. Kačevsku kā pieaicinātā persona Satversmes tiesas procesā

29.10.2014

Latvijas Republikas Satversmes tiesā ir ierosināta lieta Nr. 2014 09 01 „Par Civilprocesa likuma 495. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Lietā tiek risināts jautājums par to šķīrējtiesas kompetenci pašai izlemt jautājumu par strīda pakļautību. Tiesas sēdē, kas norisinājās, 2014. gada 29. oktobrī kā uzaicinātā persona piedalījās arī I. Kačevska, sniedzot savu vērtējumu par kompetences-kompetences principa šķīrējtiesas procesā interpretāciju.

"Civilprocesa likuma komentāri. III.daļa." atvēršana

21.10.2014

2014. gada 21. oktobrī tika atvērta grāmata „Civilprocesa likuma komentāri. III. daļa” Prof. Torgāna zinātniskajā redakcijā. D daļas "Šķīrējtiesa" normu, kas regulē šķīrējtiesu veidošanu un darbību, komentāru autori ir Dr.iur. Inga Kačevska un prof., Dr.iur. Kalvis Torgāns. Komentāros aptverti arī jautājumi, kas saistīti ar komentāru sagatavošanas laikā Saeimā izskatīšanā esošo Šķīrējtiesu likuma projektu un tam atbilstošo grozījumu Civilprocesa likumā projektu. I.Kačevska ir autore arī komentāru nodaļai par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi.

Dalība Eiropas projektos par ES tiesību un EST prakses piemērošanu civiltiesībās

15.10.2014

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevsks birojam ir uzticēts veikt divu Tieslietu ministrijas un Eiropas Komisijas projektu īstenošanu. Viens no projektiem paredz Pētījuma „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm” veikšana, bet otrs- Rekomendāciju un vadlīniju „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana” izstrāde. Lai iegūtu vispusīgu informāciju pētnieki dosies arī studiju vizītēs uz Ungāriju, Zviedriju, Apvienot Karalisti un Vāciju. 2014. gada 13.-14. oktobrī pētnieki Latvijā aicināja uz intervijām tiesnešus, ierēdņus, advokātus un citus juristus, lai noskaidrotu, kādas ir lielākās problēmas, piemērojot ES tiesības civiltiesību jomā.

Advokāte Kačevska viena no 151 mūsdienu Latvijas jurista personībām

06.10.2014

2014. gada 2. oktobrī tika atvērta grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”, kurā apkopotas žurnāla „Jurista Vārds” triju gadu laikā (2009-2012) sadaļā „Nedēļas jurists” publicētās intervijas ar Latvijas juristiem. Interviju teksti izdevumā papildināti ar aktuālo informāciju par katra „nedēļas jurista” tagadējām gaitām. Viena no šīm 151 juristu personībām ir arī mūsu biroja partnere Inga Kačevska.

Žurnāls Juridica Int'l publicē rakstu sēriju par patērētāju kreditēšanu

05.10.2014

Tartu Universitātes žurnāls Juridica International ir publicējis I. Kačevska rakstu „SMS Kredītu striktā regulējums un tā efektivitāte Latvija”. Raksts tapis Skandināvu un Baltijas juristu kopēja projekta ietvaros, kura mērķis bija izpētīt un salīdzināt patērētāju kreditēšanas specifiku katrā no pētāmajām valstīm.

I.Kačevska būs darba grupas vadītāja Latvijas Prezidentūras laikā

2.10.2014

Inga Kačevska ir noslēgusi vienošanos ar Latvijas republikas Tieslietu ministriju par līdzdalību Latvijas Prezidentūras realizāciju tieslietu jomā. Proti, Dr. Kačevska būs Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem darba grupas vadītāja. Vadītājai būs jāpiedalās Briselē komitejas darba grupas sēdēs un jāvada komitejas darba grupas sanāksmes Prezidentūras laikā. Lai sagatavotos Latvijas Prezidentūrai, 2014. gada 1. oktobrī viņa piedalījās komitejas sēdē Briselē, kur tika izskatīts regulas projekts.

Tiek izstrādāta apmācība par Eiropas civilprocesu

10.09.2014

Inga Kačevska piedalījās projekta „ES Civiltiesību instrumentu piemērošana” koordinatoru sanāksmē, kas norisinājās Eiropas Tiesību akadēmijā Trīrē no 2014. gada 8. līdz 10. septembrī. Sanāksmē ES dalībvalstu nacionālie eksperti izstrādāja apmācību materiālus kursiem par pārrobežo tiesāšanos ES, Eiropas procedūrām un piemērojamām tiesībām. Minētie mācību materiāli tiks tulkoti arī latviešu valodā un saskaņā ar tiem tiks noturētas apmācības juristiem 2015. gadā.

III DIS Šķīrējtiesas dienas

30.07.2014

Biroja advokāte I.Kačevska tika uzaicināta dalīties pieredzē par tēmu „Ņujorkas konvencijas interpretācija Latvijas tiesās” DIS Baltijas Šķīrējtiesu dienu konferencē: „Starptautiskā šķīrējtiesas spriedumu atzīšana”, kas norisinājās no 2014. gada 26. jūnija līdz 27. jūnijam.

Šķīrējtiesa- krustcelēs

09.05.2014

2014. gada 8.maijā Viļņas Arbitrāžas dienās „Šķīrējtiesa – krustcelēs: Austrumu un rietumu pieredze un izaicinājumi” Inga Kačevska uzstājās ar priekšlasījumu „Ētika un pušu pārstāvība starptautiskā arbitrāžā”, stāstot par jaunajām IBA Vadlīnijām par pārstāvību starptautiskā šķīrējtiesā. Konferencē piedalījās ar pasaulē atzīts šķīrējtiesas eksperts Emanuels Gaijards (Emmanuel Gaillard).

ERA kursi par Eiropas maza apmēra procedūrām

29.04.2014

2014.gada 28.-29. aprīlī Inga Kačevska piedalījās Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajos kursos „Eiropas Maza apmēra prasību procedūra.” Lai gan mūsu biroja advokāte labi pārzina šo Eiropas procedūru, tomēr uzklausīt šīs jomas profesionālus un izdiskutēt ar viņiem aktuālās problēmas, bija ļoti vērtīgi.

"Arbitrāžas nākotne Krievijā"

24.04.2014

Dr.Kačevska tika uzaicināta piedalīties Krievijas Arbitrāžas asociācijas konferencē „Arbitrāžas nākotne Krievijā”, kas notika Maskavā 2014. gada 24. aprīlī. Šajā konferencē uzstājās lielāko patstāvīgo šķīrējtiesu vadītāji, piemēram, LCIA, ICC, SCC šķīrējtiesu ģenerālsekretāri. Ņemot vērā to, ka Krievijā ir vēlme ieviest šķīrējtiesu reģistrāciju un noteikt zināmas prasības šķīrējtiesnešiem, tad konferencē Inga Kačevska dalījās pieredzē par šī regulējuma efektivitāti Latvijā.

Dalība ikgadējā Vis Vīnes tiesu izspēle

14.04.2014

Kā katru gadu biroja advokāte Inga Kačevska piedalās Vis Starptautiskajā komerarbitrāžas tiesu izspēlē. I.Kačevska ne tikai trenē Latvijas Universitātes komandu, bet arī piedalās izspēlēs kā arbitrs. Izspēle ir viena no lielākajām pasaulē un pulcē vairāk kā 300 komandas no visas pasaules. Šogad Latvijas komandai bija izdevība tikties ar Latvijas vēstnieku Austrijā.

Vieslekcijas Baltkrievijā

12.03.2014

2014.gada 11.martā zvērināta advokāte Inga Kačevska uzstājās ar vieslekciju „Eiropas starptautiskais civilprocess” Baltkrievijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē, kas izraisīja ļoti lielu klausītāju interesi un atsaucību. Savukārt 12. martā mūsu biroja partnere piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē „Konstitūcija – Pamatlikums Baltkrievijas valstij un sabiedrībai” ar priekšlasījumu „Konstitucionālā regulējuma ietekme uz šķīrējtiesas procesu”.

Komerarbitrāžas tiesu izspēle Rīgā

23.02.2014

Biroja zvērināta advokāte Inga Kačevska jau astoto reizi organizēja Rīgas komercarbitrāžas tiesu izspēles priekšsacīkstes, kas norisinājās Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē no 2014. gada 20. februāra līdz 22. februārim. Šis pasākums tika atvērts ar konferenci par pārstāvības mākslu starptautiskajā šķīrējtiesas procesā. Konferenci atklāja Latvijas Republikas Tieslietu ministre Baiba Broka un Karaliskā arbitru institūta Eiropas nodaļas prezidente Benāra Balkaya. Savukārt nākošajās divās dienās deviņas studentu komandas no Igaunijas, Turcijas, Somijas, Latvijas, Vācijas, Krievijas un Baltkrievijas mērojās spēkiem izspēlē. Viesi bija ļoti apmierināti ar šim priekšsacīkstēm un ļoti augsti novērtēja Ingas Kačevskas darbu.
Lasīt vairāk »

Ātrās Eiropas procedūras kurss maksātnespējas administrātoriem

18.02.2014

Inga Kačevska un Baiba Rudevska apmācības kursu par Ātrajām ES izpildes procedūrām maksātnespējas procesa administratoriem 2014. gada 18. februārī. Kursa ietvaros tika sniegts ieskats par Briseles I regulas piemērošanu un izvērsti analizēti – Eiropas izpildes rīkojums, Eiropas maksājuma rīkojums un Eiropas procedūra maza apmēra prasībām. Seminārs izraisīja lielu interese un daudz dažādu jautājumu.

Vai var atzīt nemotivētu aizmugurisku spiredumu saskaņā ar Briseles I regulu?

14.02.2014

2014. gada 14. februārī Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konferences Starptautisko privāttiesību sekcijā biroja partnere I. Kačevska, kopā ar kolēģi Dr. Baibu Rudevsku referēja par tēmu „Aizmugurisko spriedumu atzīšanas un izpildes problemātika Briseles I regulas sistēmā”. Šāds referāts tika izvēlēts, lai tuvāk izanalizētu ne tikai aizmugurisku, bet arī nemotivētu aizmugurisku spriedumu atzīšanu un izpildi saskaņā ar Briseles I regulu. Referāts tiks publicēts Latvijas Universitāte zinātniskajos rakstos.

I.Kačevska iecelta ICSID arbitru grupā

07.01.2014

2014. gada 7. janvārī Ministru kabinets ir atbalstījis rīkojuma projektu, ar kuru Dr. iur Inga Kačevska ir iecelta Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra arbitru ekspertu grupā (ICSID).
Lasīt vairāk »

Jauna publikācija par Ņujorkas konvenciju

12.12.2013

Eiropas Zinātniskais institūts ir publicējis I.Kačevskas un S. Tkemaladzes rakstu „Process un dokumenti saskaņā ar Ņujorkas konvencijas par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi III un IV pantiem: Latvijas un Gruzijas salīdzinošā prakse".
Lasīt vairāk »

Vai šķīrējtiesneša akadēmiskā darbība ieteikmē viņa neatkarību?

2.12.2013

Zvērināta advokāte Inga Kačevska tika uzaicināta uz Starptautisko Juridisko forumu par starptautisko komerciālo šķīrējtiesu un starptautiskajām tirdzniecības tiesībām, kas norisinājās Minskā, Baltkrievijā 2013. gada 29. novembrī. Advokāte uzstājās ar interesantu priekšlasījumu par to, kā šķīrējtiesnešu akadēmiskā un pedagoģiskā darbība ietekmē šķīrējtiesnešu neatkarību. Pēc foruma, sākot no 2013. gada 30. novembra līdz 2. decembrim norisinājās studentu tiesu izspēle starptautiskās komercšķīrējtiesā, kurā piedalījās komandas no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Šogad šajās sacensībās Inga Kačevska piedalījās kā arbitrs, lai gan pagājušo gadu uz Minsku atveda arī studentu komandu, kura uzvarēja konkursā.
Lasīt vairāk »

Dr.I.Kačevska ir nominēta kā labākā šķīrējtiesu speciāliste Latvijā

17.11.2013

Who’sWhoLegal izdevums par 2014. gada labāko speciālisti starptautiskajā šķīrējtiesā Latvijā ir nosaucis mūsu biroja partneri. Jāmin, ka jau trešo gadu zvērināta advokāte Inga Kačevska ir nominēta šajā izdevumā un norādīta kā vienīgā juriste no Latvijas. Šis ir novērtējums, kas veidots, aptaujājot klientus un arbitrāžas speciālistus; tā nav maksas reklāma. Vairāk informācijas www.whoswholegal.com.

GlobalArbitrationReview jaunā publikācija

11.11.2013

Ir iznācis ikgadējais Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas Arbitrāžas Apskats (The European, Middle Eastern and African Arbitration Review) un Latvijas sadaļu ir sastādījusi zvērināta advokāte Inga Kačevska. Šo rakstu var izlasīt Global Arbitration Review mājas lapā, kā arī lejuplādē no mūsu biroja mājas lapas sadaļas „Publikācijas“.

Ražīga vizīte Gruzijā

31.10.2013

2013. gada 26. oktobrī Gruzijas vizītes ietvaros mūsu biroja partnere I.Kačevska uzstājās 1. Eirāzijas multidisciplinārā forumā, kur kopā ar Gruzijas kolēģi Sophie Tkemaladzi prezentēja kopējā pētījuma rezultātus saistībā ar Ņujorkas konvencijas par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanu un izpildi III un IV panta piemērošanu Latvijā un Gruzijā. Savukārt 28. oktobrī Dr. Kačevska tika uzaicināta sniegt ziņojumu par šķīrējtiesnešu un mediātoru kvalifikācijas nosacījumiem Latvijā Tbilisi Valsts Universitātes Nacionālā Alternatīvo Strīdu Izšķiršanas centra organizētā starptautiskā konferencē „Mediācija un Arbitrāžas- globālā attīstība”. Vēl vizītes laikā advokātei bija iespēja ne tikai tikties ar Gruzijas sadarbības advokātu biroju, bet arī vērot Gruzijas prezidenta vēlēšanas.

Mediācija Kaliņingradā

16.10.2013

No 2013. gada 14. un 15. oktobrim Dr. Inga Kačevska vadīja mediācijas treniņu krievu valodā Kaļiņingradas Valsts Tehniskās universitātes nesen dibinātajā Baltijas mediācijas un konfliktoloģijas centrā. Treniņš ir daļa no obligātās mediātoru apmācības, kas nepieciešama, lai iegūtu mediātora sertifikātu Krievijas Federācijā. I.Kačevska mediātora sertifikātu ieguva 2001. gadā Centrāleiropas universitātē Ungārijā un 2007.gadā Milānas Tirdzniecības kamerā.

Konference par patērētāju kredītiem Tallinā

27.09.2013

2013. gada 26. septembrī Tartu universitāte rīkoja Baltijas-skandināvu konferenci par Patērētāju kredītiem „No SMS kredītiem līdz atbildīgai aizņemšanai”, kas norisinājās Tallinā, Igaunijā. Konferencē ar ziņojumiem uzstājās reģiona pārstāvji, tostarp arī biroja partnere Inga Kačevska. Ņemot vērā lielo atsaucību un interesi par šo tiesību jomu, konferences organizatori ir nolēmuši izdot speciālu zinātnisku izdevumu par šo tēmu, apkopojot katras valsts pieredzi.

Lietuvas prezidentūras konference par Eiropas Maza apmēra prasībām

14.09.2013

Lietuvas Prezidentūras ietvaros Viļņā no 2013. gada 12. septembra līdz 13. septembrim norisinājās starptautiska konference „Eiropas Maza apmēra prasību procedūra – kā civiltiesību instrumenti kalpo ES pilsoņiem”. Minētajā konferencē uzstājās arī dr. iur I.Kačevska, analizējot Latvijas tiesu praksi, piemērojot Regulu Nr. 861/2007 un popularizējot Baltijas ekspertu veikto pētījumu par Eiropas procedūrām. Ekspertu ziņojumus noklausījās arī Eiropas komisijas pārstāvji, kas visus ierosinājumus ņems vērā sagatavojot ziņojumu par Regulu.

Publikācija "Jurista Vārdā"

03.09.2013

2013. gada 3. septembrī „Jurista Vārdā” tika publicēts zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas raksts „Piezīmes par šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildes procesu”, kurā autore diskutē par aktuāliem jautājumiem, lemjot par piespiedu šķīrējtiesas spriedumu izpildes procesu. Piemēram, I.Kačevska norāda, ka tiesai šajā procesā nav tiesības izvērtēt materiālo tiesību normu piemērošanu. Rakstā tāpat ir norādīts, ka patērētāju strīdi lielākoties nav izskatāmi šķīrējtiesā.

Publikācija par CISG

01.08.2013

2013. gada 30. jūlijā ir iznācis "Jurista Vārda" speciālizlaidums, kas veltīts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras 20. gadadienai. Šajā speciālizdevumā ir publicēts arī I. Kačevskas raksts „Pienākums autonomi piemērot Vīnes konvenciju, ievērojot tirdzniecības paražas,” kurā sniegtas vadlīnijas par konvencijas (CISG) piemērošanu atbilstoši starptautiskajai praksei.

Seminārs par tiesnešu rokasgrāmatu veidošanu

08.07.2013

Mūsu advokātu biroja partnere Inga Kačevska tika uzaicināta vadīt semināru „Tiesnešu rokasgrāmata: pilnveidošana un integrācija praksē”, ko organizēja Ungārijas Tiesnešu akadēmija un CEELI institūts. Seminārs notika Budapeštā, Ungārijā no 2013. gada 4.jūlija līdz 5. jūlijam. Tajā piedalījās tiesneši no četrām valstīm, un seminārā tika diskutēts par tiesnešu rokasgrāmatu veidošanu gan krimināl, gan civilprocesā.

Pētījuma prezentācija

01.06.2013

2013.gada 21. maijā un 22. maijā Tallinā un Tartu tika prezentēts Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas pētījums „Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze”, kas izraisīja lielu interesi Igaunijas juristu vidū. Pasākumā ietvaros tika arī organizētas mācības Eiropas procedūru regulu piemērošanā. 2013. gada 27. un 28. maijā prezentācija un mācības notika arī Viļņā.

Pētījums par Eiropas procedūrām

05.05.2013

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs pēc Tieslietu ministrijas pasūtījuma ir organizējis pētījumu par „Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze”. Pētījumu ir veikuši pieci Baltijas valstu zinātnieki attiecībā uz trim regulām: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Pētījums ir komentāri par šo Regulu teorētisko un praktisko piemērošanu. Pētījums sastāv no trim daļām – Lietuva, Igaunija un Latvija, tas veikts katrā no Baltijas valstu valodām, kā arī tulkots angļu valodā. Pētījuma Latvijas daļa ir pieejama mūsu biroja sadaļa „Publikācijas”.
Lasīt vairāk »

Apmācibas kurss un pētījums par Pārrobežu tiesvedību civillietās

01.05.2013

2013. gada 29 aprīlī – Latvijas tiesnešiem, bet 30. aprīlī advokātiem un citiem juristiem Latvijas Republikas Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas komisiju organizēja apmācību kurss „Pārrobežu tiesvedība civillietās: Eiropas maksājuma rīkojums, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas izpildes rīkojums”, kuru vadīja mūsu biroja partnere Inga Kačevska. Viņa arī kursa noslēgumā prezentēja biroja veikto Pētījumu par „Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze”.

Karaliskā Arbitru Institūta Eiropas nodaļas ikgadējā konference

22.04.2013

Svinot savu 20 gadu jubileju, Karaliskā Arbitru institūta Eiropas nodaļa organizēja starptautisku konferenci Tremezo, Komo ezera krastā Itālijā 2013. gada 19.-20.aprīlī. Dr. Kačevska vadīja diskusiju grupu „20 gadi pārmaiņu postpadomju Eiropā”, kurā tika vērtēta Austruma bloka valstu strīdu izšķiršanas mehānisma attīstība pēdējās divās dekādēs.

Komercarbitrāžas izspēle Vīnē!

28.03.2013

Kā katru gadu zvērināta advokāte I.Kačevska trenē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komandu starptautiskajām komercarbitrāžas tiesu izspēlēm, kas katru gadu norisinās Vīnē vienu nedēļu pirms Lieldienām. Šogad Latvijas komanda izcēlās ar izciliem rezultātiem, tā ieguva labākā runātāja un labākā atbildētāja memoranduma titulus.

Atbalstām tiesu izspēles!

25.02.2013

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs piedalījās Rīgas 7 starptautisko komercarbitrāžas priekšsacīkšu organizēšanā. 2013. gada 22. februārī priekšsacīkstes tika atklātas ar starptautiskām juridiskām debatēm, kuru vadīja biroja partnere Inga Kačevska. 23. un 24. februārī norisinājās priekšsacīkstes, kurās piedalījās sešas komandas no Latvijas, Baltkrievijas, Ungārijas, Čehijas un Vācijas. Vairāk informācija: http://www.jf.lu.lv/eng/news/t/16532/

Tirdzniecības paražu jaunā perspektīva tiek atklāta Gruzijā

18.02.2013

Kā Karaliskā Arbitru Institūta Eiropas nodaļas valdes locekle Inga Kačevska piedalījās Tbilisi otrajās starptautiskajās komercarbitrāžas tiesu izspēles priekšsacīkstēs, kas norisinājās Gruzijā no 2013. gada 15. līdz 17. februārim. Viņa tāpat uzstājās starptautiskā konferencē „Pārrobežu tirdzniecība: vai pastāv vienots tiesiskais regulējums?” ar priekšlasījumi „Tirdzniecības paražu jaunā perspektīva”.

LU 71. zinātniskā konference

09.02.2013

2013. gada 8. februārī Latvijas Universitātē norisinājās ikgadējā zinātniskā konference. Starptautisko privāttiesību sekcijas darbs, ko vadīja mūsu biroja partnere I. Kačevska, bija veltīts LU Starptautisko un Eiropas privāttiesību zinātņu katedras 20 gadu jubilejai. I. Kačevska uzstājās ar priekšlasījumu „Starptautisko privāttiesības Latvijā: retrospekcija un perspektīva 20 gadu tvērumā”.

Mācību kurss Igaunijā

25.01.2013

No 2013. gada 24. janvārim līdz 25. janvārim Zvērināta advokāte Inga Kačevska tika uzaicināta vadīt apmācību kursu Tartu un Tallinā „Pārrobežu sadarbība civiltiesībās: rīki, ko sniedz pierādījumu un dokumentu izsniegšanas regula”. Šo kursu organizēja Latvijas Tieslietu ministrija sadarbībā ar Igaunijas Tieslietu ministriju, īstenojot Eiropas komisijas programmu. Kursu apmeklēja Igaunijas tiesneši un juristi.

Dibināta Salīdzinošo tiesību starptautiskās akadēmijas Latvijas nacionālā komiteja

12.01.2013

Salīdzinošo tiesību starptautiskā akadēmija ir izveidojusi Latvijas nacionālo komiteju, par kuras priekšsēdētāju ir iecelta biroja advokāte I. Kačevska. Akadēmija ir dibināta 1924. gadā Hāgā, un tā spēlē nozīmīgu lomu veicinot izpēti salīdzinošajās tiesībās.

Priecīgus svētkus!

21.12.2012

Mūsu birojs vēl visiem priecīgus svētkus! Lai viss izdodas!
Lasīt vairāk »

Jau trešo reizi - I. Kačevska labākā arbitrāžas specialiste Latvijā!

10.12.2012

Jau trešo reizi partnere Inga Kačevska ir nominēta kā labākā arbitrāžas speciāliste Who’sWHoLegal: Commercial Arbitration 2013. Šobrīd advokāte ir vienīgā, kas norādīta šajā novērtējumā, kas veidots, aptaujājot klientu un arbitrāžas speciālistu viedokļus un nav maksas reklāma.

Global Arbitration Review publicē sadaļu par šķīrējtiesām Latvijā

03.12.2012

Global Arbitration Review ir publicējis apkopojumu „European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2013”, kurā Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs ir sastādījis sadaļu par šķīrējtiesām Latvijā. Latvijas sadaļu var atrast Global Arbitration Review mājaslapā: http://www.globalarbitrationreview.com/reviews/50/sections/173/chapters/1934/latvia/

Latvijas Zinātnes padomes lēmums

01.12.2012

2012.gada 28.novembrī Latvijas Zinātnes padome piešķīra I.Kačevskai eksperta tiesības Humanitārās un sociālās zinātnes ekspertu komisijas Juridiskās zinātnes nozarē. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu šāds eksperts ir tiesības dot atzinumus par zinātniskajiem pētījuma projektiem, kā arī veikt citu zinātnisku darbību.

ICC lex mercatoria konkurss Minskā

26.11.2012

No 2012.gada 23.novembra līdz 26.novembrim Minskā norisinājās pirmā tiesu izspēle krieviski runājošiem studentiem Lex mercatoria, kurā piedalījās arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komanda ar mūsu biroja advokāti I.Kačevsku kā treneri. Šajā izspēlē Latvijas komanda izcīnīja pirmo vietu.

Piedāvāti jauni grozījumu CPL par šķīrējtiesnešu kvalifikāciju

13.11.2012

2012.gada 13.novembrī Saeimas juridiskā komisija uzaicināja mūsu biroja parteri I. Kačevsku uz sēdi, lai komentētu jaunos grozījumus Civilprocesa likumā. Šie grozījumi iesniegt pirms trešā lasījuma un skar Civilprocesa normas saistībā ar šķīrējtiesnešu kvalifikāciju (497.pants, 501.pants). Komisijā tika norādīts, ka ierobežojumi šķīrējtiesneša kvalifikācijai būtu pretrunā ne tikai ar pušu autonomijas principu, bet arī ar starptautisko praksi. Likumprojekts pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/20884DF16E4CC008C2257ABE0051776B?OpenDocument

Zināšanu papildināšana Pārrobežu šķiršanās un uzturēšanas lietās

26.11.2012

I.Kačevska piedalījās praktiskajā seminārā „Pārrobežu šķiršanās un uzturēšana: jurisdikcija un piemērojamās tiesības”, kas notika 2012.gada 24.-26.oktobrī Briselē. Kopā ar tiesnešiem un juristiem no dažādām ES valstīm tika apgūta metodoloģijā kā nodot zināšanas šajā jomā tālāk – citiem justiem.

UNIDROIT ir tilts starp dažādām tiesību kultūrām

23.10.2012

2012.gada 23.oktobra „Jurista Vārda” izdevumā tika publicēta Ingas Kačevskas un Gata Litvina intervija ar Starptautiskā Privāttiesību unifikācijas institūta prezidentu, ģenerālsekretāru un bijušo ģenerālsekretāra vietnieku. Intervijā tiek diskutēts par starptautisko privāttiesību attīstības tendencēm, tostarp, par UNIDROIT Starptautisko Komerclīgumu piemērošanu un to mijiedarbību ar Eiropas Līgumtiesību principiem.

Raksts par CPL 78.nodaļas kvalitāti

05.10.2012

I.Kačevskas raksts „Civilprocesa likuma 78.nodaļas kvalitāte un tās svarīgums ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanas un izpildes procesā” angļu valodā ir publicēts Latvijas Universitātes izdotajā krājumā „Tiesību aktu kvalitāte un tās nozīme mūsdienu tiesiskajā telpā”. Minētajā rakstā autore apskata CPL 78.nodaļas trūkums un to ietekmi uz judikatūru attiecībā uz ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu. Piemēram, 649.panta 5.daļa nosaka, ka „par tiesas lēmumu [atzīt un izpildīt ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu] var iesniegt blakus sūdzību”, nepaskaidrojot par kuras instances lēmumu to var iesniegt. Šāda norma rada konfliktējošus spriedumus. Proti, ir lietas, kurās jautājums par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi ir izskatīts trīs instancēs (līdz pat Augstākai tiesai), tomēr ir lietas, kurās galīgs lēmums pieņemts jau apgabaltiesā. Rakstu var atrast arī šeit: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_LU-JF_konference-2012.pdf

Zinātniskā konference par tiesību aktu kvalitāti

05.10.2012

No 2012.gada 3.līdz 5. oktobrim Latvijas Universitātē norisinājās starptautiska zinātniska konference „Tiesību aktu kvalitāte un tās nozīme mūsdienu tiesiskajā telpā”. Mūsu biroja advokāte Inga Kačevska vadīja otrās dienas privāttiesību sekciju. Šajā sekcijā kā pirmais uzstājās izcilais starptautisko arbitrāžas tiesību speciālists Domenico Di Pietro. Tāpat klātesošie varēja novērtēt citas uzrunas, kas saistītas ar starptautiskajām privāttiesībām, tostarp arī I. Kačevskas referātu „Civilprocesa likuma 78.nodaļas kvalitāte un tās svarīgums ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanas un izpildes procesā”.

Intensīvs kurss Baltkrievijas juristiem

20.08.2012

No 26 līdz 29.jūnijam Minskā notika intensīvais kurss juristiem – praktiķiem „Lietas vešana starptautiskā šķīrējtiesas procesā” , kur kā viena no trenerēm piedalījās arī I.Kačevska. Galvenā I.Kačevskas treniņa tēma bija ārvalsts šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšana, kā arī atzīšana un izpilde. Galvenokārt tika demonstrētas šķīrējtiesas lietas, kur iesaistītas puses no Latvijas un Baltkrievijas.

Raksts par taisnīgu šķīrējtiesas procesu

07.07.2012

Dr. Kačevskas raksts „Taisnīga šķīrējtiesas procesa izpratne Ņujorkas konvencijā par ārvalsts spriedumu atzīšanu un izpildi” publicēts jaunā rakstu krājumā „Inovāciju Juridiskais Nodrošinājums” (Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2012). Rakstā aplūkotas minētās konvencijas V. panta pirmās daļas b) punkta piemērošana praksē. Piemēram, ir analizēts jēdziens „tiesības aizstāvēt lietu” un tā līdzsvars ar procesa ekonomiju un efektivitāti.

Forum shopping Minskā

29.06.2012

I.Kačevska piedalījās prestižā starptautiskajā vasaras universitātē „Nacionālo tiesību sistēmu harmonizācija un reģionālā integrācija” Minskā, Baltkrievijā. Vasaras skolā piedalījās studenti gan no Francijas un Vācijas, gan arī Krievijas, Baltkrievijas un Baltijas valstīm. Dr. Kačevska nolasīja lekciju par Labvēlīgākās tiesvedības meklēšanu (forum shopping) Eiropas Savienībā, kas izraisīja lielu interesi un plašu diskusiju.

Raksts: Piemērojamās tiesību normas starptautiskajam šķīrējtiesas procesam

23.06.2012

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds ir laidis klajā 2007. gada starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumu, „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās, kurā ir publicēts arī I. Kačevskas raksts „Piemērojamās tiesību normas starptautiskajam šķīrējtiesas procesam” latviešu un angļu valodās. Rakstā ir piedāvāts apskatīt hipotētisku lietu, kad ārzonās inkorporēta kompānija ir cēlusi prasību pret Lietuvas sabiedrību par zaudējumu piedziņu kādā no Latvijas šķīrējtiesām. Tad analizēts, kā mainās pušu procesuāli tiesiskā situācija, piemērojot dažādas piemērojamo tiesību noteikšanas teorijas.

Tiesnese tiesnešu THEMIS sacensībās

25.06.2012

Inga Kačevska tika izvēlēta kā viens no trijiem tiesnešiem, kas tiesāja jauno tiesnešu un prokuroru izspēles Buharestē, Rumānijā. THEMIS izspēles organizēja Eiropas Tiesnešu Mācību tīkls un šajā raundā tiesnešu komandas cīnījās par iekļūšanu finālā. Minētais izspēļu raunds bija pilnībā veltīts Eiropas civiltiesiskai sadarbībai un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. vai 6. panta piemērošanai, tādējādi pirmajā posmā tiesnešiem bija jāizvērtē septiņu komandu rakstiskie darbi, piemēram, par tēmām: Res judicata princips, bērnu prettiesiska aizvešana vai Eiropas mazā apmēra regula. Tad tika novērtēta katras tiesnešu komandas uzstāšanās un uzsākta diskusija par konkrēto tēmu. Šāda īpaša izspēle bija ļoti vērtīga un interesanta pieredze.

Tiesu izspēle civilltiesībās

01.06.2012

Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA) sadarbībā ar Latvijas Universitāte Juridisko fakultāti un vairākiem advokātu birojiem organizēja jau ceturto nacionāla mēroga tiesas procesa izspēli civiltiesībās. Ņemot vērā to, ka šogad kāzuss ietvēra, tostarp, jautājumus saistītus ar starptautiskajām privāttiesībām, zvērināta advokāte Inga Kačevska tika uzaicināta tiesāt sacīkšu pusfinālu.

Ikgadējā Karaliskā arbitru Institūta Eiropas nodaļas konference

24.04.2012

Ikgadējā Karaliskā arbitru institūta Eiropas nodaļas konference šogad notika Madridē 2012. gada 20.-21. aprīlī un bija veltīta nesenajām izmaiņām arbitrāžas tiesībās Eiropas kontinentā. I.Kačevska tika uzaicināta vadīt diskusiju par to, vai šķīrējtiesas sprieduma taisīšana ir māksla vai zinātne. Starp diskusijas dalībniekiem bija tādi atpazīstami arbitrāžas juristi kā J.Sekolec (Austrija/Slovēnija), V.Bernatonis (Lietuva), G.Žukova(ICC, Francija), R.Zikovs (Krievija), A.Aniščenko (Baltkrievija). Diskusija bija atraktīva un ļoti ieinteresēja klausītājus. Vairāk informācijas par Institūtu: http://ciarb-europeanbranch.com/index.html

Pētījums par ES līmeņa procedūrām civillietās

21.03.2012

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs ir uzvarējis Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas iepirkumā Nr. TM 2012/04/EK un ir sācis pētījumu „Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze.” Pētījumā tiks apskatītas sekojošas regulas: - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Pētījuma mērķis ir līdz 2012. gada beigām sagatavot rokasgrāmatu par šo normatīvo aktu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī sniegt vadlīnijas par to vienotu piemērošanu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Pie šī darba strādā pieci Baltijas valstu juristi.

Konference "Jauna slota tīri slauka..."

16.03.2012

Zvērināta advokāte Inga Kačevska piedalījās starptautiskā konferencē „Jauna slota tīri slauka: laiks reformēt Latvijas šķīrējtiesu vidi?” par Latvijas šķīrējtiesu regulējumu pasaules pieredzes kontekstā. Viņa uzstājās ar priekšlasījumu par Latvijas Civilprocesa likuma regulējuma piemērotību šķīrējtiesas spriedumu atzīšanas un izpildes nodrošināšanai, kurā sniedza vērtējumu par Latvijas Civilprocesa likuma 78.nodaļas atbilstību ne tikai starptautiskam regulējumam, bet arī par Latvijas tiesas praksi atzīstot un izpildot ārvalsts šķīrējtiesas spriedumus. Jāpiebilst, ka šajā konferencē piedalījās un uzstājās bijušais UNCITRAL ģenerālsekretārs, Londonas šķīrējtiesa viceprezidents Jernejs Sekolecs. Konferences dalībnieki diskutēja par UNCITRAL Parauglikuma par starptautisko komerciālo šķīrējtiesu pārņemšanu nacionālajās tiesībās.

Tikšanās ar Tieslietu ministru

29.02.2012

2012. gada 29.februārī mūsu biroja partnere tikās ar tieslietu ministru Gaidi Bērziņu. Tikšanās organizēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un tajā tika diskutēts par komerctiesību aktualitātēm, maksātnespējas regulējumu, šķīrējtiesu reformu un citiem jautājumiem. I.Kačevska informēja ministru par iniciatīvu veidot jaunu šķīrējtiesas likumu.

Patērētāju un korporāciju šķīrējtiesas līgumi

24.02.2012

2012.gada 24. februārī Inga Kačevska kā Karaliskā arbitru institūta Eiropas nodaļas valdes locekle uzstāties konferencē „Salīdzinošie jautājumi Komerciālā arbitrāžā: starptautiskā un Gruzijas pieredze.” Konference notika Tbilisi Gurzijā, un I.Kačevska informēja klātesošos par Šķīrējtiesas līgumiem korporāciju -patērētāju līgumos: problēmas un attīstība. Minētā tēma izraisīja ļoti lielu interesi vietējo juristu vidū, jo Gruzijā arvien aktuālākas kļūst problēmas saistībā ar patērētāju tiesisko regulējumu, jo tas nav tik attīstīts kā Eiropas Savienībā. Gruzijas vizītes laikā I.Kačevska tikās arī ar Tbilisi valsts universitātes dekānu un mācībspēkiem. Konference atspoguļota: http://www.ewmi-jilep.org/en/news/192-usaidjilep http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html

Diskusija par Šķīrējtiesas problēmjautājumiem

25.01.2012

Biznesa augstskola Turība organizēja diskusiju vakaru par problēmjautājumiem šķīrējtiesās Latvijā. Biroja partnere Inga Kačevska iesāka diskusiju par šķīrējtiesas spriedumu izpildes problēmām, un viņu papildināja nozarē pazīstami kolēģi.

I.Kačevska - labākā komerciālās arbitrāžas speciāliste Latvijā

12.12.2011

Trešo gadu pēc kārtas Biroja partnere Inga Kačevska tiek nominēta kā 2012. gada Latvijas labākais komerciālās arbitrāžas eksperts Who’WhoLegal žurnālā. Minētais žurnāls veic izpēti par katru kandidātu, tostarp, apvaicājot kolēģus un klientus. Šādā veidā tika apzināti 568 arbitri 77 jurisdikcijās, bet izvēlēti tikai 82. Mūsu biroja advokāte ir vienīgā, kas nominēta Latvijas sadaļā ne tikai šogad, bet arī 2010. un 2011. gadā. Skatīt: http://www.whoswholegal.com/profiles/34725/0/Kacevska/inga-kacevska/

Inga Kačevska tiek ievēlēta par docentu

16.09.2011

Izturot Latvijas Universitātes izsludināto konkursu uz vakanto docenta vietu Starptautiskajā un Eiropas tiesību zinātņu katedrā, Inga Kačevska tika ievēlēta par docentu.

Konsultācijas Tadžikistānā

10.11.2011

Inga Kačevska izturēja konkursu, ko organizēja Šveices nevalstiskās organizācija Helvetas un kā starptautiskais konsultants devās uz Tadžikistānu, lai konsultētu vietējo Tiesnešu mācību centru un Tieslietu padomi. Šī projekta ietvaros tika nolasītas arī vairākas lekcijas un novadīti semināri Tadžikistānas juristiem un advokātiem.

Biroja partneres foto izstāde

01.08.2011

Ar Gruzijas vēstniecības un Borjomi atbalstu šobrīd Rīgas lielveikalos var apskatīt biroja partneres Ingas Kačevskas foto izstādi „Atklāj Gruziju!”. Fotogrāfijas ir tapušas viesojoties pie partnerbiroja Gruzijā š.g. jūnijā. Izstāde ir apskatāma lielveikalā Galleria Rīga (7.stāvā) no 2011. gada 17.jūlija līdz 9.augustam, bet lielveikalā Spice (no 2011. gada 10.augusta – 19.augustam. Lielveikalā Alfa asvukārt fotogrāfijas būs redzamas no š.g. 20. augusta līdz 20.septembrim.

Jauns rakstu krājums

20.05.2011

Latvijas Universitāte ir laidusi klajā LU 69.konferences rakstu krājumu „Aktuālas Tiesību realizācijas problēmas”, kurā ir atrodams arī Ingas Kačevskas raksts „Taktiskās tiesvedības sekas un identisku prasību izskatīšanas principi starptautiskajā civilprocesā”.

www.adrklubs.lv

23.02.2010

Interešu grupa ir atvērusi vietni internetā visiem tiem, kam interesē prakse un publikācijas par šķīrējtiesām!

Šķīrējtiesas procesa vadīšana - zinātne vai māksla?

02.02.2011

Starptautiskā konference, kuras organizēšanā ir iesaistījies arī mūsu birojs, notiks 2011. gada 11.martā Rīgas Juridiskajā Augstskolā. Konferencē uzstāsies starptautiskās šķīrējtiesas eksperti no Baltijas un Skandināvijas valstīm.

Tieslietu studentu eseju konkurss

30.01.2011

I.Kačevska ir žūrijas komisijā, kas izvērtēs tieslietu studentu esejas par šķīrējtiesām Latvijā. Eseju konkursu rīko Zvērinātu advokātu birojs Raidla Lejiņš & Norcous un rezultāti tiks paziņoti starptautiskā konferencē 2011. gada 11. martā „Šķīrējtiesas procesa vadīšana – zinātne vai māksla?”.

LU ikgadējā konference

25.01.2011

Biroja advokāte I.Kačevska uzstāsies ikgadējā Latvijas Universitātes Zinātniskajā konferencē 2011.gada 8.februārī ar priekšlasījumu „labvēlīgākās tiesas meklēšana starptautiskajā civilprocesā”.

Biroja advokāte labākā arbitrāžas eksperte Latvijā

20.01.2011

Izdevums Who’swholegal ir atkal atzinis, ka 2011. gadā vienīgā starptautiskās komerciālās arbitrāžas tiesību eksperte Latvijā ir Inga Kačevska. Izdevums veica neatkarīgu aptauju, kur tika identificēti 532 labākie speciālisti no 69 valstīm. Šādu godu I.Kačevska izpelnās jau otro gadu pēc kārtas.

Lekcijas Latvijas Tiesnešu mācību centrā

18.01.2011

2011.gada 18.janvārī tiesību zinātņu doktore Inga Kačevska lasīja lekciju Latvijas Tiesnešu apmācības centrā par starptautiskajām tirdzniecības tiesībām.

Lekcijas prokuroriem

20.12.2010

Biroja advokāte Inga Kačevska nolasīja lekciju prokuroriem par starptautiskā civilprocesa aktualitātēm tālākizglītības programmas ietvaros. Lai gan starptautiskajā civilprocesā šobrīd ir daudz dažādu aktuālu tēmu, advokāte izvēlējās prokurorus iepazīstināt ar stratēģiskās tiesvedības iespējām, unificējot starptautisko civilprocesu. Proti, juristi meklē labvēlīgāko jurisdikciju, lai nodotu strīdu izstatīšanai tur, kur tas ir visizdevīgāk gan materiāltiesisko, gan procesuālo apsvērumu dēļ. Ja gan prasītājs, gan atbildētājs ir izvēlējušies šādu taktiku, starptautiskajā civilprocesā ir teorijas, kas nosaka tiesu kompetenci un rīcības noteikumus. Interesanti, ka taktisko tiesvedību un labvēlīgākās jurisdikciju meklēšanu izmanto arī gadījumos, kad cietusī puse meklē tiesiskās aizsardzības līdzekļus starptautiska reiderisma gadījumos, piemēram, lietās Kyrgyz Mobil Tel v Fellowes International Holdings, Pacific International Sports Clubs Ltd v Soccer Marketing International Limited u.c.

Jurista Vārds nosaucis I. Kačevsku par Nedēļas Juristu

09.11.2010

Šodienas Jurista Vārda izdevumā biroja parntere I. Kačevska ir atzīta par Nedēļas Juristu. Žurnālā publicētas I.Kačevskas atbildes uz Nedēļas Jurista jautājumiem. Tostarp žurnāla numurā ir norādīts, ka I.Kačevska ir ieguvusi tiesību zinātņu doktora grādu.

Biroja partnere ir ieguvusi juridisko zinātņu doktora grādu

29.10.2010

Pēc promocijas darba " Starptautiskās komerciālās arbitrāžas tiesības" aizstāvēšanas 2010. gada 29.oktobrī Latvijas Universitātē vienbalsīgi promocijas padome nolēma I. Kačevskai piešķirt Dr.iur grādu.

Diskusija par šķīrējtiesām

24.08.2010

2010. gada 24. augustā turpinājās Tieslietu ministrijas organizētā diskusija par šķīrējtiesas regulāciju Latvijā, kurā piedalījās praktiķi un akadēmiķi, arī mūsu biroja juristi. Diskusijas laikā vairākkārt tika spriests, kādi grozījumi ir nepieciešami Civilprocesa likumā. Diemžēl tiek uzskatīts, ka vienkārši „ielāpi” likumā nepalīdzēs risināt "kaktu šķīrējtiesu” jautājumu, tādējādi tiek rosināts pilnībā ietvert nacionālajā likumā UNIDROIT Starptautiskās Komercarbitrāžas parauglikumu, tomēr šobrīd šāds priekšlikums netiek atbalstīts.

Biroja advokāte pasniedz vasaras skola Itālijā

30.07.2010

No 2010. gada 20. jūlija līdz 30. jūlijam Udines Universitātē Itālijā norisinājās vasaras skola Patērētāju tiesības un tirgus regulācija”, kurā Inga Kačevska kopā ar Inesi Druviete lasīja lekcijas un vadīja seminārus par patērētāju tiesībām šķīrējtiesas procesā.

Advokātei I.Kačevskai palīgs.

01.06.2010

2010. gada 1. jūnija sēdē Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir uzņēmusi par zvērinātu advokāta palīgu Signi Bičuli (patronese Inga Kačevska).

AT lēmums lietā Nr. SKC - 395

01.04.2010

2010. gada 13. janvārī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments pieņēma lēmumu lietā Nr. SKC – 395, ar kuru apmierināja biroja klienta pieteikumu par ārvalsts šķīrējtiesas sprieduma atzīšanu un izpildi. Minētā lieta raisīja diskusijas par starptautisko civilprocesu un Ņujorkas konvencijas piemērošanas īpatnībām trīs instancēs. Proti, procesa laikā tika saskatīti likuma robi Civilprocesa likuma 78. nodaļā „Ārvalsts šķīrējtiesu nolēmumu atzīšana un izpildīšana”, tostarp, 649. panta piektajā daļā, kas nosaka, ka „Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību”, tomēr nav precizēts par kuras instances lēmumu. Minētajā lietā apgabaltiesa, izskatot blakus sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu atzīt un izpildīt ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu nolēma atcelt rajona tiesas lēmumu un nodot jautājumu jaunai izskatīšanai, turklāt norādīja, ka lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, atsaucoties uz Civilprocesa likuma 641. pantu, kas savukārt regulē pārsūdzības iespējas par tiesas lēmumu, atzīstot un izpildīt ārvalsts tiesas spriedumu, nevis šķīrējtiesas.
Lasīt vairāk »

Komercarbitrāžas tiesu izspēles priekšacīkstes

06.03.2010

No 2010. gada 5. marta līdz 7.martam Rīgā notika ikgadējās komerciālās arbitrāžas priekšsacīkstes, studentiem gatavojoties Vīnes Willem Vis komerciālās arbitrāžas tiesu izspēlēm. Šogad sacensībās piedalījās komandas ne tikai no Latvijas, bet arī no Gruzijas, Baltkrievijas un Moldovas, bet studentus novērtēja Latvijā atpazīstami juristi. Zvērinātas advokātes I.Kačevskas birojs ir viens no šī pasākuma organizatoriem.

Arbitru saviesīgais pasākums

05.03.2010

2010.gada 5. martā Zvērinātas advokātes I.Kačevskas birojs, Raidla, Lejiņš&Norcous, Liepa Skopiņa/BORENIUS un Karaliskā Šķīrējtiesnešu institūta Baltijas nodaļa organizēja saviesīgo pieņemšanu, atklājot VI. Rīgas Starptautisko komerciālās šķīrējtiesas tiesu izspēli. Pieņemšanā uzruna teica Karaliskā šķīrējtiesnešu institūta Londonas un Nīderlandes nodaļas biedri. Pasākums pulcēja plašu Latvijas arbitru sabiedrību, kas savukārt raisīja plašas diskusijas par šķīrējtiesu attīstību Latvijā.

Latvijas Universitātes 68. konference

01.02.2010

Advokāte I.Kačevska konferencē ne tikai piedalījās ar priekšlasījumu par „Ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu Latvijā”, bet arī vadīja starptautisko privāttiesību sekciju.

Raksts Jurista Vārdā

01.01.2010

2009. gada 22. decembrī Jurista Vārdā tika publicēts I. Kačevskas raksts "Konvencijas Par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem piemērošanu".

I.Kačevska - arbitrāžas eksperts

02.12.2009

Izdevums Who’s Who Legal Commercial Arbitration 2010 ir atzinis Ingu Kačevsku kā vienīgo komerciālās arbitrāžas ekspertu no Latvijas. Izdevums veica izpēti un ir nominējis 535 ekspertus no 66 jurisdikcijām, kuru vidū ir arī biroja partnere. Piemēram, Lietuvā ir izcelti trīs vadošie komerciālās arbitrāžas speciālisti. Minētie eksperti ir speciāli atlasīti un izvērtēti, veicot neatkarīgu pētījumu, šajā izdevumā nav iespējams nopirkt šo statusu. Skatīt sīkāk www.whoswholegal.com.

Atkārtota vizīte Tadžikijā

08.11.2009

No 2009. gada 1. novembra līdz 7. novembrim I.Kačevska devās atkārtotā vizītē uz Tadžikiju un turpināja konsultēt Tadžikijas tiesnešus projekta „Atbalsts Tadžikijas tiesnešu apmācības centram” ietvaros.

Priekšlasījums: Komersanta un patērētāja darījuma tiesiskā daba un specifika Eiropas tiesību kontekstā

30.10.2009

2009. gada 30. oktobrī I. Kačevska ar priekšlasījumu uzstājās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētā seminārā „Taisnīgums un pušu līdztiesība līgumattiecībās patērētāju tiesībās”. Biroja advokāte analizēja atšķirības starp komerciālo un patērētāju līgumu starptautiskajās tirdzniecības tiesībās.

Vai šķīrējtiesas vietai ir nozīme?

30.10.2009

2009. gada 23.- 24. oktobrī Tunisijā norisinājās Karaliskā Arbitru Institūta Eiropas nodaļas un Starptautiskās Tirdzniecības kameras kopēji organizētā konference „Šķīrējtiesas vieta – vai tas ir svarīgi?”, kurā piedalījās arī biroja advokāte I. Kačevska. Konferenci vadīja pasaulē viens no atpazīstamākajiem arbitrāžas tiesību speciālistiem Emanuels Gailards. Pēc konferences notika Eiropas nodaļas valdes sēde, kurā kā valdes locekle piedalījās arī I. Kačevska un atskaitījās par Baltijas grupas aktivitātēm un darbību.

I. Kačevska konsultē Pasaules Banku

09.07.2009

Inga Kačevska tikās ar Pasaules bankas pārstāvjiem, lai pārrunātu par Latvijas biznesa vides uzlabošanu. Pasaules bankas pārstāvjus interesēja šķīrējtiesu, kā arī citu alternatīvo veidu attīstība Latvijā. Īpaši uzsvars tika likts uz komerciālās mediācijas attīstības perspektīvām Latvijā un to izmantošanu kreditoru un debitoru sarunās.

Latvija visdrīzāk atsauks savu atrunu pie Eiropas Konvencijas

07.07.2009

2009. gada 21.maijā Valsts Sekretāru sanāksmē ir izsludināts likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu"". Grozījumiem stājoties spēkā Latvijas republikas valsts iestādes būs tiesīgas slēgt šķīrējtiesas līgums, jo tiks atsaukta atruna, ko Latvija ir izdarījusi pie šīs starptautiskā instrumenta. Pašvaldību iestādēm tomēr nebūs ļauts būt par pusēm šķīrējtiesas līgumā. Interesanti, ka likumprojekta anotācijā ir atsauce uz ad hoc šķīrējtiesas spriedumu Benteler v. Belgium , kurā norādīts, ka valsts un tās iestāžu tiesības slēgt šķīrējtiesu līgumus ir atzītas par fundamentālu mūsdienu starptautisko tirdzniecības principu.

I.Kačevska kļūst par CIAr Eiropas nodaļas Komitejas locekli

04.07.2009

I. Kačevska tika ievēlēta par vieno no 15 Karaliskā Arbitru Institūta Eiropas nodaļas Komitejas locekli. Vairāk info: http://www.european-arbitrators.org/

Biroja partneres darbs Tadžikijā

26.06.2009

Starptautiskā organizācija Helvetas ir nolīgusi Ingu Kačevsku kā starptautisko ekspertu projektam „Atbalsts Tadžikijas Tiesnešu apmācības centram”. Projekta ietvaros I.Kačevska devās vizītē uz Tadžikiju, kur ne tikai tikās ar tiesnešiem, advokātiem, ārvalsts sponsoriem, bet arī sniedza konsultācijas Tiesnešu apmācības centram par tālākās stratēģijas izveidi. Konsultācijas tiks sniegtas arī pēc vizītes, lai nostiprinātu tiesnešu apmācības centru Tadžikijā.

Jauna publikācija Jurista Vārdā!

16.06.2009

2009. gada 16. jūnijā žurnālā ”Jurista Vārds” tika publicēts I.Kačevskas raksts „Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesa Latvijā”. Rakstā, analizējot starptautisku arbitrāžas lietu Svenska Petroleum Exploration v. Government of Lithuania, Geonafta, tiek izvērtēti šķīrējtiesas līguma pamatelementi – nodoms un rakstiskā forma.

Birojs piedalās Juristu dienās!

21.04.2009

2009. gada 21. aprīlī pirmo reizi Latvijā tika organizēta diskusija par NO (Vīnes) konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma- pārdevuma līgumiem piemērošanu Latvijā, kas notika Juristu dienu ietvaros. I. Kačevska vadīja šo diskusiju. Diskusija bija aizraujoša un tika izteikti dažādi viedokļi par tās piemērošanu un pārņemšanu Latvijas tiesībās. Vairāk informācijas Juristu Vārda 2009. gada 28 .aprīļa izdevumā.

Baltkrievijas šķīrējtiesai - 15!

24.04.2009

2009. gada 23.-24. aprīlī Minskā tika organizēta konference „Rietumi- austrumi: starptautiskās arbitrāžas attīstība Eiropas valstīs” par godu Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas 15 gadu jubilejai. I.Kačevska konferencē uzstājās ar ziņojumu par starptautiskās arbitrāžas attīstību Latvijā. Konferenci vadīja Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas priekšsēdētājs J.Funks, uzrunas teica Saimnieciskās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu ministrs u.c. Konferencē uzstājās šķīrējtiesu pārstāvji no Polijas, Kazakstānas, Ukrainas, Krievijas, Azerbadžānas, Austrijas, Zviedrijas un Francijas.

Ikgadējā Vīnes izspēle

15.04.2009

Ingas Kačevskas trenētā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes komanda ir veiksmīgi piedalījusies ikgadējā Vis Starptautiskajā Komercarbitrāžas izspēlē Vīnē, kurā piedalījās vairāk kā 200 komandas no visas pasaules. Pirmo reizi Vīnē sājā izspēlē piedalījās arī vairāki arbitri no Latvijas, pārsvarā bijušie LU komandu dalībnieki.

Jauna lasāmviela!

23.03.2009

Ir iznācis jaunais Baltic Yearbook of International Law izdevums (Vol.8, 2008). Izdevums veltīts Šķīrējtiesas jautājumiem Baltijā un, kurā ir publicēts arī I. Kačevskas raksts "Šķīrējtiesas Līgums Latvijas arbitrāžas vidē”.

Jurista Vārda publikācija

17.03.2009

2009. gada 17. martā ir publicēts raksts par Vis komercarbtirāžas izspēles Latvijas Universitātes šī gada komandu un tās aktivitātēm pirms tiesu izspēles Vīnē!

Komercarbitrāžas izspēles priekšacīkstes Helsinkos

13.03.2009

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Vis starptautiskās komercarbitrāžas komanda un trenere un Inga Kačevska devās uz priekšsacīkstēm Helsinkos, Somijā. Priekšsacīkstes norisinājās trīs dienas, katra savā juridiskajā birojā – Castren&Shelman, Hannes Snellman un Rochier. Latvijas komanda tikās ar Pēterburgas, Lapzemes, Bratislavas un Helsinku komandām.

Rīgas komerciālās arbitrāžas priekšsacīkstes

08.03.2009

Šajā nedēļas nogalē I.Kačevska organizēja ikgadējās Vis Komerciālās arbitrāžas Rīgas priekšsacīkstes, kurās šogad piedalījās komandas no Tibilisi, Tartu, Minskas un divas komandas no Rīgas, kā arī arbitri no Vācijas, Lietuvas, Anglijas, Latvijas u.c. pasākumu atbalstīja Zvērinātas advokātes I.kačevskas birojs, Latvijas Universitāte un Karaliskais arbitru institūts.

Starptautiskais civilprocess: aktualitātes Latvijā

13.02.2009

2009.gada 13. februārī I. Kačevska piedalās ar priekšlasījumu „Starptautiskais civilprocess: aktualitātes Latvijā" Latvijas Universitātes 67. zinātniskajā konferencē
Lasīt vairāk »

Šķīrējtiesu regulējums Latvijā

16.12.2008

Jaunu publikāciju kopums par šķīrējtiesu regulējumu Latvijā
Lasīt vairāk »

Arbitrāža Krievijā

05.12.2008

Startpautiskā Tirdzniecības Kameras Starptautiskās Arbitrāžas tiesas panākumi Krievijā
Lasīt vairāk »

Minska - jaunas biznesa iespējas

21.11.2008

Tiesību un uzņēmējdabības mijiedarbība bija viena no tēmām ikgadējā tiesnešu un juristu konferencē Minskā
Lasīt vairāk »

Moderns Eiropas skatījums uz Strīdu risināšanu

01.11.2008

Konference Hāgā
Lasīt vairāk »

Problēmjautājumi Civilprocesā

08.10.2008

Notiek zinātniskā konference par aktuālajiem civilprocesa problēmjautājumumiem 2007. – 2008. gadā
Lasīt vairāk »

Dalība Eiropas Civiltiesību dienā

01.10.2008

Biroja partnere I. Kačevska piedalās Eiropas Civiltiesību dienā Latvijā ar priekšlasījumu
Lasīt vairāk »

I.Kačevska kļūst par biedru Karaliskajā Arbitru Institūtā

24.09.2008

2008.gada 29.augustā Karaliskais Arbitru institūts (Chartered Institute of Arbitrators) ir uzņēmis I. Kačevsku par biedru
Lasīt vairāk »

Tikšanās ar Tieslietu ministru

18.09.2008

Biroja partnere tiekas ar Tieslietu ministru
Lasīt vairāk »

Noslēdzies Arbitrāžas Seminārs

30.08.2008

Noslēdzies Arbitrāžas Seminārs Liepājā 29.08.2008
Lasīt vairāk »

Piedalieties seminārā!

08.07.2008

2008.gada 29. augustā Liepājā notiks Starptautisks arbitrāžas seminārs!
Lasīt vairāk »

Starptautiskā arbitrāža- vai Krievija ir citādāka?

01.07.2008

Biroja advokāte I.Kačevska piedalās konferencē Maskavā "Starptautiskā arbitrāža- vai Krievija ir citādāka?"
Lasīt vairāk »

Seminārs Minskā

06.06.2008

Advokāte I. Kačevska pēc sadarbības partneru uzaicinājuma uzstājās ar lekciju un vadīja diskusiju seminārā Par pārrobežu parādu piedziņu. Seminārs notika Minskā 06.06.2008 un tajā piedalījās lielāko Baltkrievijas uzņēmumu vadītāji un galvenie juristi.

Risolvionline

02.06.2008

Risolvionline ir Milānas Mediācijas Kameras piedāvāts alternatīvā strīda risināšanas mehānims.
Lasīt vairāk »

Laipni lūgti!

02.04.2008

Laipni lūgti Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas biroja jaunajā mājas lapā!
Lasīt vairāk »