Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Pētījums par Eiropas procedūrām

05.05.2013

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs pēc Tieslietu ministrijas pasūtījuma ir organizējis pētījumu par „Eiropas Savienības regulu attiecībā uz Eiropas Savienības līmeņa procedūru civillietās praktiskā piemērošana: Baltijas valstu pieredze”. Pētījumu ir veikuši pieci Baltijas valstu zinātnieki attiecībā uz trim regulām: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Pētījums ir komentāri par šo Regulu teorētisko un praktisko piemērošanu. Pētījums sastāv no trim daļām – Lietuva, Igaunija un Latvija, tas veikts katrā no Baltijas valstu valodām, kā arī tulkots angļu valodā. Pētījuma Latvijas daļa ir pieejama mūsu biroja sadaļa „Publikācijas”.