Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Tikšanās ar Tieslietu ministru

18.09.2008

Biroja partnere tiekas ar Tieslietu ministru

2008.gada 18. septembrī Inga Kačevska un citi juristi tika uzaicināti uz Tieslietu ministriju apspriest jauno likumprojektu Par šķīrējtiesām. Lai gan likumprojekts jau ir tā sastādīšanas beigu stadijā, tomēr juristi ir aizrādījuši par tā neatbilstību gan starptautiskajām normām, gan reālajai situācijai Latvijā.

Piemēram, jaunajā Likumprojektā ir rosināts regulēt tādas lietas, kas ierobežo pušu autonomiju un šķīrējtiesas līguma prioritāro spēku. Proti, 12. pantā ir noteikts, ka šķīrējtiesas līgumā puses vienojas par šķīrējtiesu reģistrā reģistrētu šķīrējtiesu vai ad hoc šķīrējtiesu. Tomēr Francijas ICC un Zviedrijas SCC šķīrējtiesas nav reģistrētas UR, tātad puses nevarēs vienoties par strīdu izšķiršanu starptautiskā šķīrējtiesā.

Likumprojekta anotācijā tiek norādīts, ka Latvijā salīdzinoši ar citām valstīm ir ļoti liels pastāvīgi darbojošos šķīrējtiesu skaits, un par apstākli, ka pastāvošais [tiesu] kontroles mehānisms nav pietiekami efektīvs, liecina arī salīdzoši zemā šķīrējtiesu reputācija un sabiedrības neuzticēšanās šķīrējtiesu darbībai un nolēmumiem (2.punkts). Tomēr ne anotācijā, ne likumprojektā nav pamatojuma kā uzlabosies situācija. Tieši otrādi, tiesu kontroles kārtība un apjoms pār šķīrējtiesām nav mainīts. Tādējādi pastāv objektīvs jautājums, kas īsti nedarbojas pašreizējā Civilprocesa likuma regulējumā un, vai atsevišķs likumprojekts ir vispār vajadzīgs. Pie tam, vai šis likumprojekts regulēs šķīrējtiesu izveidošanu, vai arī atsevišķus procesuālus un materiāltiesiskus arbitrāžas tiesību aspektus.