Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Jauna publikācija par Ņujorkas konvenciju

12.12.2013

Eiropas Zinātniskais institūts ir publicējis I.Kačevskas un S. Tkemaladzes rakstu „Process un dokumenti saskaņā ar Ņujorkas konvencijas par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi III un IV pantiem: Latvijas un Gruzijas salīdzinošā prakse".

Šī publikācija ir tapusi pēc prezentācijas Eirāzijas Multidisciplinārā forumā, kas notika š.g. oktobrī Tbilisi, Gruzijā.  Raksts publicēts sadaļā „Publikācijas”.