Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Pētījums par EST tiesu praksi civiltiesību jomā

09.06.2015

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs kopā ar pieciem izciliem pētniekiem – Dr. iur Ingu Kačevsku, dr.iur Baibu Rudevsku, Dr iur Arni Buku, Mārtiņu Dambergu un Aleksandru Filleru un sadarbībā ar Latvijas Tieslietu ministriju un Eiropas komisiju ir izstrādājis Pētījumu par Eiropas Savienības tiesu un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm.

Minētajā pētījumā ir analizētas piecas Eiropas Savienības dalībvalstis – Latvija, Ungārija, Vācija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Pētījumā analizēta apjomīga Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, interpretējot 15 regulas un divas direktīvas civiltiesību jomā.

Pētījums tāpat atklāj, cik bieži un cik pareizi šī judikatūra tiek piemērota nacionālajās tiesās un iestādēs. Pētījuma oriģinālvaloda ir angļu valoda. Šis pētījums izstrādāts ar Eiropas Savienības programmas „Civiltiesības” finansiālu atbalstu projekta Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros.

 

Pētījums atrodams sadaļā „Publikācijas”.