Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Rekomendācijas par ES tiesību katu piemērošanu pārrobežu civillietās

09.06.2015

Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs ir pabeidzis darbu pie Rekomendācijām un vadlīnijām „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana”.

Minētās rekomendācijas sastādīja pētnieki Dr. iur Inga Kačevska, dr.iur Baiba Rudevska, Dr iur Arnis Buka, Mārtiņš Dambergs un Aleksandrs Fillers pēc Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas pasūtījuma.

Šajā dokumentā ir sniegtas praktiskas rekomendācijas un vadlīnijas 15 regulu un divu direktīvu piemērošanā civiltiesību jomā ES, it īpaši piecās dalībvalstīs – Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Ungārijā un Apvienotajā Karalistē.

Šī gada 10. jūnijā noslēguma konferencē tiks prezentētas gan šīs rekomendācijas un vadlīnijas, gan arī pētījums par Eiropas Savienības tiesu prakses piemērošanu nacionālajās tiesās un iestādēs.

Šīs rekomendācijas izstrādātas angļu valodā ar Eiropas Savienības programmas „Civiltiesības” finansiālu atbalstu projekta Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Tās atrodamas sadaļā „Publikācijas“.