Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Dalība Eiropas Civiltiesību dienā

01.10.2008

Biroja partnere I. Kačevska piedalās Eiropas Civiltiesību dienā Latvijā ar priekšlasījumu

Jau piekto gadu Latvijā Tieslietu ministrija organizē Eiropas Civiltiesību dienas Latvijā. Šajā gadā semināra tēma bija Starptautiskās privāttiesības, un semināra dalībnieki diskutēja par jauno Starptautisko Privāttiesību likumprojektu, kas šobrīd ir tapšanas stadijā. Tā kā I. Kačevska ir minētā likuma izstrādes darba grupā, viņa tika uzaicināta uzstāties ar priekšlasījumu par identisku un saistītu prasību izskatīšanu Latvijas un trešo valstu tiesās.

Vēl seminārā tika diskutēts par fizisku un juridisku personu domiciliem, par ārvalsts likuma piemērošanu un citiem jautājumiem. Semināra dalībnieki pauda gandarījumu, ka beidzot sākas diskusijas par starptautisko privāttiesību nozares attīstību Latvijā.