Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Max Planck Institūta pētījums

06.05.2016

Eiropas pētnieku institūciju konsorcijs un Luksemburgas Max Planck Institūta Starptautisko, Eiropas un procesuālo tiesību nodaļa, izpildot Eiropas komisijas pasūtījumu, ir nolīdzis Ingu Kačevsku, lai veiktu pētījumus par nacionālo procesuālo tiesību un prakses ietekmi uz brīvu spriedumu kustību un par patērētāju procesuālo aizsardzību Latvijā. Eiropas komisija ir iecerējusi saņemt analīzi par to, vai un kādi ir šķēršļi pastāv, piemērojot tiesu uzticēšanās principu, kā arī veikt izpēti par patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā.

Aicinām piedalīties aptaujā par tiesu savstarpējo uzticēšanos ES: spiediet šeit.

 

Par patērētāju procesuālo aizsardzību: spiediet šeit.