Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Max Planck pētījums

13.06.2016

2016. gada 13. jūnijā mūsu biroja advokāte Inga Kačevska apmeklēja ES Komisijas zinātnisko konferenci Maks Planka Institūtā Luksemburgā. Dr. Kačevska ir nacionālais pētnieks, kas piedalās Eiropas zinātnisko institūciju un ekspertu konsorcija projektā, ko vada Maks Plank Institūts. Projekta ietvaros tiek noskaidroti ES dalībvalstu procesuālo tiesību un prakses efektivitāte sprieduma brīvas aprites un patērētāju procesuālo tiesību jomās. Konferences galvenais mērķis bija analizēt un salīdzināt nacionālos ziņojumus, lai tālāk veidotu vienotu pētījumu.

Šis nav vienīgais starptautiskais pētniecības projekts, kurā piedalās I.Kačevskas birojs. Šobrīd tiek strādāts arī pie cita Eiropas Komisijas un Civic Consulting projekta, kura mērķis ir noskaidrot, cik efektīvi ir ieviestas ES direktīvas patērētāju tiesību aizsardzība enerģijas, telekomunikāciju, finanšu un transporta jomās visās 28 ES dalībvalstīs un kādi ir nepieciešami uzlabojumi nākotnē. Pētījums aptver piecas - Negodīgu līgumu noteikumu (Nr. 93/13/EEK), Negodīgas komercprakses (Nr. 2005/29/EK), Maldinošas un salīdzinošu reklāmas (Nr. 2006/114EK), Aizliegumu (Nr. 2009/22/EK) un Produktu cenu norādīšanas (Nr. 98/6/EK) direktīvas.

 

Abos projektos nacionālie pētnieki intervē nozarēs iesaistītos un, ja vēlaties tikt intervēts, sazinieties ar mums.