Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Sporta tiesības: jaunas publikācijas "Jurista Vārds"

16.08.2016

2016.gada 16.augusta žurnāls "Jurista Vārds" ir veltīts sporta tiesībām.

Numurā var lasīt Dr.iur Ingas Kačevskas rakstu „Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju? Strīdu izšķiršanas process Sporta šķīrējtiesā un Mārtiņa Damberga - „Maklarena ziņojums par antidopinga procedūru pārkāpumiem un tā juridiskās sekas”.