Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Jauns pētījums par patērētāju tiesībām

12.06.2017

Mūsu advokātu birojs sadarbībā ar Dr. iur cand. Aleksandru Filleru un pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma ir veikuši apjomīgu pētījumu par patērētāju un marketinga tiesībām Latvijā.

Latvijas sadaļa tika iekļauta gala ziņojumā par visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ziņojumā tiek konstatēts, ka visā visumā patērētāju tiesības ir pietiekami efektīvas, ja tās pareizi piemēro, tomēr tika konstatēts, ka ir arī vairāki trūkumi atsevišķas dalībvalstīs. Ar pētījumu angļu valodā var iepazīties šeit.