Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Moderns Eiropas skatījums uz Strīdu risināšanu

01.11.2008

Konference Hāgā

Inga Kačevska piedalījās Chartered Institute of Arbitrators Eiropas grupas tikšanās konferencē Moderns Eiropas skatījums uz strīdu risināšanu, kas norisinājās 1. novembrī Hāgā.

Konferencē bija iespēja dzirdēt par šķīrējtiesu un mediācijas nacionālās normatīvās bāzes attīstību Nīderlandē, Spānijā, ASV un citās valstīs.