Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Minska - jaunas biznesa iespējas

21.11.2008

Tiesību un uzņēmējdabības mijiedarbība bija viena no tēmām ikgadējā tiesnešu un juristu konferencē Minskā

2008.gada 21. novembrī Inga Kačevska piedalījās un uzstājās ar priekšlasījumu konferencē Tiesību piemērošanas praktiskas ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. Konferenci atklāja Baltkrievijas Tieslietu ministrs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Ģenerālprokurors. Inga Kačevska uzstājās vienā sekcijā ar Baltkrievijas vienu no pazīstamākajiem arbitrāžas tiesību speciālistiem Janu Funku. Konference pulcēja vairāk kā 300 interesentus, tai skaitā, tiesnešus un praktizējošus juristus.

Savukārt 2008.gada 22. novembrī advokātei bija iespēja uzrunāt Minskas universitātes studentus, stāstot par Eiropas Savienības tiesībām.