Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Šķīrējtiesu regulējums Latvijā

16.12.2008

Jaunu publikāciju kopums par šķīrējtiesu regulējumu Latvijā

2008.gada 16.decembra Latvijas Vēstneša pielikumā Juristu Vārds tiek publicēti vairāku vietējo un starptautisko ekspertu apjomīgs komentārs par iespējamajām izmaiņām šķīrējtiesu regulējumā Latvijā. Jaunā likumprojekta par šķīrējtiesām komentārus sniedza pasaulē pazīstami eksperti L.Mistelis, K.Salans un G. Borns, kā arī I.Kačevska, L.Fjodorova un M.Volkova.