Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs

jaunumi

Starptautiskais civilprocess: aktualitātes Latvijā

13.02.2009

2009.gada 13. februārī I. Kačevska piedalās ar priekšlasījumu „Starptautiskais civilprocess: aktualitātes Latvijā" Latvijas Universitātes 67. zinātniskajā konferencē

Priekšlasījumā tiks vērtēts lis pendens testa, kas nostiprināts Regulā 44/2001 piemērotība attiecībā uz identiskām prasībām tiesās un šķīrējtiesās, kā arī apskatīta jaunākā Eiropas tiesas prakse.

Konferences Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcijā ir arī starptautisko privāttiesību bloks, kurā ar referātiem uzstāsies arī citi privāttiesību lektori.