Advokāte

Zvērināta advokāte Inga Kačevska

Latvijas Universitātes Dr.iur. (Tiesību doktora grāds Starptautiskajās tiesībās), 2010
Latvijas Universitāte, Orientālistikas maģistre, 2008
Chicago Kent College of Law (LLM Starptautiskajās un salīdzinošajās tiesībās), 2001
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Jurista diploms, 2000

Valodas:
Latviešu, angļu, krievu, persiešu (pamati)

Inga Kačevska ir biroja partnere, kas specializējusies starptautiskajās privāttiesībās, tai skaitā, starptautiskajās komerctiesībās (arī jūras un sporta tiesībās), kā arī starptautiskajā civilprocesā.

Šobrīd viņas prakse ietver lietas, kas saistītas ar šķīrējtiesas un alternatīvo strīdu izšķiršanas procesiem. Viņa pārstāv klients dažādās starptautiskās šķīrējtiesās (ICC, SCC, LCIA, CAS u.c.); tiek regulāri iecelta par šķīrējtiesnesi nacionālajos un starptautiskajos procesos, kā arī tiek aicinātā kā tiesību eksperte ārvalsts tiesu un šķīrējtiesu procesos. 2014.gadā Ministru kabinets ir iecēlis viņu ICSID šķīrējtiesnešu sarakstā.

I. Kačevska pārstāv Latviju Eiropas Mediatoru Tīklā un 2005.gadā viņa tika ievēlēta Eiropas Starptautiskās Komercarbitrāžas konvencijas speciālajā komitejā. Viņi ir arī Karaliskā Arbitru Institūta biedre.

Advokātei ir pieredze jautājumos par valsts atbalstu un investīcijām, kas iegūta strādājot lielākajā starptautiskajā investīciju projektā Baltijā.

Advokāte ir strādājusi par direktoru Latvijas Tiesnešu mācību centrā, un par šo darbu 1999.gadā Latvijas Tiesnešu biedrība pasniedza atzinības rakstu par ieguldījumu Latvijas tiesu varas stiprināšanā. Sadarbībā ar Amerikas Juristu Asociāciju, viņa ir vadījusi juristu apmācības Tadžikistānā, Armēnijā, Kirgīzijā, Gruzijā, Moldavā un citās valstīs. Tāpat I. Kačevska ir bijusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas sekretāre.

Šobrīd Inga Kačevska ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore, trenē Latvijas Universitātes komandu Willem C.Vis komercarbitrāžas tiesu izspēlei Vīnē, kā arī ir daudzu zinātnisko rakstu autore par starptautiskajām arbitrāžas, tirdzniecības tiesībām. Advokāte ir dažādu profesionālo asociāciju biedre, tarī WISlaw (Women in Sports Law).

2011-2012. gadā sadarbībā ar Gruzijas vēstniecību Latvijā tika organizēta advokātes foto izstāde "Atklāj Gruziju".

e- pasts: ik@kacevska.lv