Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Eiropas starptautiskais civilprocess
Šķīrējtiesa
Investīciju tiesības
Sporta tiesības
Dažādi

Publikācijas angļu valodā skatīt sadaļā angļu valodā.

Virzība uz pilnīgu atklātību starptautisko ieguldījumu strīdu izšķiršanā»

LU 74.zinātniskās konferences rakstu krājums "Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas", 2016