Publikācijas

Kategorijas:
Visas
Šķīrējtiesa
Visas
Eiropas starptautiskais civilprocess
Investīciju tiesības
Sporta tiesības
Dažādi

Publikācijas angļu valodā skatīt sadaļā angļu valodā.

Autonomā interpretācija Briseles I bis regulā»

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2022

European Small Claims Procedure: Is It So Simplified? (Eiropas Maza apmēra prasības: Vai tas ir tik vienkāršoti?)»

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2022

Study on the Rome II Regulation»

British Institute of International and Comparative Law, Civic Consulting, Directorate-General for Justice and Consumers

Rome I and Rome II in Practice»

Emmanuel Guinchard (ed.), Publisher: Intersentia

Eiropas Maksājuma rīkojums: solītais un skaudrā realitāte»

Kopā ar Dr. iur Baiba Rudevska

Briseles I bis regula un pagaidu pasākumi starptautiskā šķīrējtiesas procesā»

Jurista Vārds Nr. 4 (1010), 2018.gada 23.janvārī

Pētījums "Eiropas procedūru civillietās piemērošana" (Latvija)»

Komentāri Eiropas maza apmēra regulai, Eiropas izpildu rīkojuma regulai un Eiropas maksājuma rīkojuma regulai

Pētījums “Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm”»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers

Rekomendācijas un vadlīnijas "Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana"»

Autori: Dr. iur I.Kačevska, Dr.iur B.Rudevska, Dr.iur A.Buka, M.Dambergs un A.Fillers

Aizmugurisko spriedumu atzīšanas un izpildes problemātika Briseles I regulas sistēmā»

Līdzautore Dr. B.Rudevska, LU 72.zinātniskās konferences rakstu krājums "Tiesību efektīvas piemērošanas problemātika"

Taktiskās tiesvedības sekas un identisku prasību izskatīšanas principi starptautiskajā civilprocesā»

LU 69.konferences rakstu krājums: Aktuālās tiesību realizācijas problēmas, 2011